KLASTER MOJIH RUKU DJELO

MY HANDS WORK CLUSTER

Klaster “Mojih ruku djelo”

Klaster „Mojih ruku djelo“ okuplja i afirmiše osobe koje se bave izradom rukotvorina, starim zanatima i suvenirima. Jedan od osnovnih ciljeva našeg udruženja je podsticaj i afirmacija članova da svoje vještine razvijaju u preduzetničkom duhu i da u tom smislu izgrađuju svoj lični i porodični posao.

Promocija njihovih rukotovorina i mogućnost prodaje na organizovanim izložbama, dodatni su podsticaj i podrška da one nastave da se bave ovim poslom.

Ciljevi udruženja su:

Afirmacija starih zanata i podrška pojedincima i udruženjima koji neguju stare zanate, tradicionalnu izradu rukotvorina i ručno izrađuju suvenire. Podsticaj zanatlijama i promocija proizvoda koji nastaju u umjetničkim radionicama, u vidu organizacije i logističke podrške prilikom samostalnih i grupnih izložbi.

Djelatnosti  udruženja  su:

 • Očuvanje kulturne baštine koju čine proizvodi nastali tradicionalnim načinom proizvodnje, poput djelova narodne nošnje, drvene domaće galanterije, predmeta tkanih na razboju, pletenih, heklanih i veženih predmeta, kao i negovanje starih zanata.
 • Rad na promociji starih zanata, rukotvorina i suvenira.
 • Podrška umjetničkim radionicama i udruženjima koja se bave izradom rukotvorina.
 • Brendiranje prepoznatljivih rukotvorina i suvenira sa prostora Crne Gore radi bolje prepoznatljivosti i lakšeg predstavljanja u Crnoj Gori i u inostranstvu.
 • Posjećivanje sajmova u zemlji i inostranstvu koji se bave promocijom istih i sličnih proizvoda.
 • Organizovanje i suorganizovanje sajmova i privredno-promotivnih aktivnosti u Crnoj Gori i inostranstvu.
 • Saradnja sa ministarstvima, nevladinim udruženjima, lokalnim samoupravama, nacionalnom turističkom organizacijom, lokalnim turističkim organizacijama, turističkim agencijama, udruženjima i marketinškim agencijama.

Pored brojnih izložbi širom zemlje, najvažniji projekat smo realizovali sa Ministarstvom ekonomije, u okviru Programa za podsticaj razvoja klastera, koji smo nazvali „Uspomena iz Crne Gore“. Projekat je afirmisao originalne suvenire i rukotvorine naših članova na primorju u otoku ljetnje sezone.

„My hands work” Cluster

The My Hands Work Cluster brings together and affirms people involved in craftsmanship, old crafts and souvenirs. One of the main goals of our association is to encourage and affirm the members to develop their skills in an entrepreneurial spirit and to build their personal and family business in this regard.

The promotion of their handicrafts and the possibility of selling them at organized exhibitions are an additional incentive and support for them to continue their business.

The goals of the association are:

Old crafts affirmation and support for individuals and associations that nurture old crafts, traditional handicrafts and handmade souvenirs. Encourage craftsmen and promote products created in art workshops, in the form of organization and logistical support during solo and group exhibitions.

The activities of the association are:  

 • Cultural heritage preservation of products made in the traditional way, such as folk costumes, wooden household goods, looms woven, knitted, crocheted and embroidered, as well as nurturing old crafts
 • Old crafts, handicrafts and souvenirs promotion
 • Art workshops and handicraft associations support
 • Montenegrin handicrafts and souvenirs branding
 • Attending fairs which promote the same and similar products.
 • Organizing and co-organizing trade fairs and promotional activities in Montenegro and abroad.
 • Cooperation with ministries, non-governmental organizations, local governments, national tourism organizations, local tourism organizations, travel agencies, associations and marketing agencies.

The most important project was implemented with the Ministry of Economy, under the Encouraging Cluster Development Program, which we called “Memories from Montenegro”. The project affirmed the original souvenirs and handicrafts of our members on the coast during the summer season.

GALERIJA | GALERRY

Start typing and press Enter to search